Unicert Greece
Τηλ.: (+30) 210 38 01 129 - 130, 210 38 28 000

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Ρύπανση και Προστασία Αγροοικοσυστημάτων

Πρόκειται για ένα Πιστοποιητικό Γνώσεων και Δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον Τομέα Περιβάλλοντος που μπορεί να παρέχει στους κατόχους του ένα αξιόλογο εφόδιο στο σύγχρονο στίβο εργασίας, δεδομένης της συνεχούς μεταβαλλόμενης κατάστασης. Η ανάγκη ύπαρξης τέτοιου αποδεικτικού ως προαπαιτούμενο για την πρόσληψη σε επιχειρήσεις, αλλά και για επικαιροποίηση των γνώσεων του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων είναι διαρκώς αυξανόμενη.

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να κατανοεί την πολυπλοκότητα των αγροοικοσυστημάτων και των επιδράσεων της ρύπανσης στη λειτουργικότητά τους, έχοντας θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σε θέματα αειφόρου παραγωγής και προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Νομοθεσίας για τα γεωργικά φάρμακα και τους μηχανισμούς ελέγχου των γεωργικών προϊόντων. Θα έχει την ικανότητα να εντοπίζει τις πηγές και τη συμπεριφορά των ρύπων από αγροτικές δραστηριότητες, καθώς και ανεπτυγμένες δεξιότητες κριτικής σκέψης κατά την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, να προτείνει τεχνικές και λύσεις απορρύπανσης αγροοικοσυστημάτων προγραμματίζοντας, εφαρμόζοντας και αξιολογώντας μελέτες ελέγχου ρύπων σε διάφορα υποστρώματα.


Το σχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον Τομέα Περιβάλλοντος, στον οποίο ανήκει το γνωστικό αντικείμενο Ρύπανση και Προστασία Αγροοικοσυστημάτων, είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).


Πολιτική Ποιότητας

Κανονισμός Σχήματος Πιστοποίησης

Για Πληροφορίες Πιστοποίησης – Εξεταστέα Ύλη καλέστε στο 210 3801129 - 130