Unicert Greece
Τηλ.: (+30) 210 38 01 129 - 130, 210 38 28 000

Δικαιώματα υποψηφίου

Κάθε πρόσωπο, υποψήφιο πιστοποίησης, έχει τα κάτωθι δικαιώματα:

  • Υποβολή της αίτησης πιστοποίησης σε οποιοδήποτε Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο του Φορέα Unicert
  • Συμμετοχή σε οποιαδήποτε διαθέσιμη εξέταση πιστοποίησης οποιουδήποτε Πιστοποιημένου Εξεταστικού Κέντρου του Φορέα Unicert
  • Δυνατότητα συμμετοχής σε "τεστ προσομοίωσης" πριν την εξέταση, σε οποιοδήποτε Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο του Φορέα, προκειμένου να εξοικειωθεί με την εξεταστική διαδικασία.
  • Πλήρης έλεγχος των απαντήσεών του στα θέματα που καλείται να εξεταστεί
  • Υποβολή παραπόνου ή ένστασης για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εξεταστική διαδικασία που εφαρμόζει ο Φορέας Unicert
  • Χρήση του πιστοποιητικού, που του έχει χορηγήσει ο Φορέας Unicert μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της πιστοποίησής του, οπουδήποτε στον Ιδιωτικό ή/και Δημόσιο Τομέα ΧΩΡΙΣ παραβίαση όμως των όρων που το συνοδεύουν
  • Επίκληση των άρθρων 11 & 12 («Ενημέρωσης» και «Πρόσβασης», αντίστοιχα) του ν. 2472/1997, σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από το Φορέα Unicert

 

Παράπονα - Ενστάσεις

Οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος δύναται να ασκήσει προς το Φορέα Unicert το δικαίωμα της αμφισβήτησης της πολιτικής του και των διαδικασιών που ανέπτυξε και εφαρμόζει, σύμφωνα με εθνικά και διεθνή πρότυπα ποιότητας που σχετίζονται με την πιστοποίηση προσώπων. Η αμφισβήτηση αυτή μπορεί να έχει τη μορφή απλού παραπόνου, ένστασης, ακόμα και προσφυγής (καταγγελίας).

Η υποβολή της αμφισβήτησης πρέπει να γίνεται γραπτώς, επωνύμως και ενυπογράφως στο Φορέα Unicert μέσω του εντύπου QF‑43‑1 «Υποβολή Αμφισβήτησης» που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Φορέα. Επίσης, πρέπει να είναι πλήρως και σαφώς τεκμηριωμένη.

Αν η αμφισβήτηση προέρχεται από άτομο υποψήφιο πιστοποίησης και αφορά το αποτέλεσμα της εξέταση πιστοποίησης στην οποία συμμετείχε, το άτομο αυτό θα πρέπει να απευθυνθεί στον υπεύθυνο του πιστοποιημένου εξεταστικού κέντρου του Φορέα στο οποίο είχε εξεταστεί, ώστε να εκκινήσει η διαδικασία υποβολής της αμφισβήτησης του αποτελέσματος. Η υποβολή πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση του εντύπου QF‑43‑2 «Υποβολή Αμφισβήτησης Αποτελέσματος» το οποίο προμηθεύει στο άτομο ο υπεύθυνος του εξεταστικού κέντρου. Το συμπληρωμένο έντυπο προωθείται από τον υπεύθυνο του εξεταστικού κέντρου στο Φορέα Unicert προς διεκπεραίωση.

Στη συνέχεια, ο Φορέας αναλαμβάνει να ελέγξει την αμφισβήτηση του ενδιαφερόμενου μέρους πράττοντας σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχει ορίσει, κατά τις οποίες ίσως χρειαστεί να κληθεί για να παράσχει αναγκαίες πληροφορίες, και οφείλει να το ενημερώνει για τη πορεία της διαδικασίας και για το τελικό πόρισμα αυτής σε όσο το δυνατόν πιο σύντομο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

 

Υποβολή παραπόνου - ένστασης