Unicert Greece
Τηλ.: (+30) 210 38 01 129 - 130, 210 38 28 000

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Στέλεχος Διαχείρισης και Επεξεργασίας Αγροτικών Αποβλήτων

Πρόκειται για ένα Πιστοποιητικό Γνώσεων και Δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον Τομέα Περιβάλλοντος που μπορεί να παρέχει στους κατόχους του ένα αξιόλογο εφόδιο στο σύγχρονο στίβο εργασίας, δεδομένης της συνεχούς μεταβαλλόμενης κατάστασης. Η ανάγκη ύπαρξης τέτοιου αποδεικτικού ως προαπαιτούμενο για την πρόσληψη σε επιχειρήσεις, αλλά και για επικαιροποίηση των γνώσεων του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων είναι διαρκώς αυξανόμενη.

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να διακρίνει τα απόβλητα και απορρίμματα που παράγονται κατά την αγροτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα καθώς και από τις μονάδες μεταποίησης και την αγροτοβιομηχανία. Θα γνωρίζει τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων από θερμοκηπιακές καλλιέργειες, κτηνοτροφικές εργασίες και αγροτοβιομηχανικά απόβλητα. Θα αντιλαμβάνεται τις επιπτώσεις των αποβλήτων στην υγεία των ανθρώπων, των ζώων και στο περιβάλλον και θα ακολουθεί πρακτικές ορθής διαχείρισής τους. Θα επεξεργάζεται τα απορρίμματα με φυσικές και χημικές μεθόδους, ακολουθώντας σύγχρονες μεθόδους συλλογής, απομάκρυνσης, διαλογής, ανακύκλωσης και εναπόθεσης αυτών.


Το σχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον Τομέα Περιβάλλοντος, στον οποίο ανήκει το γνωστικό αντικείμενο Στέλεχος Διαχείρισης και Επεξεργασίας Αγροτικών Αποβλήτων, είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).


Πολιτική Ποιότητας

Κανονισμός Σχήματος Πιστοποίησης

Για Πληροφορίες Πιστοποίησης – Εξεταστέα Ύλη καλέστε στο 210 3801129 - 130